05.08.2021

Zakład Rehabilitacji Leczniczej Gabinet Fizjoterapii – Magdalena Górska-Doś w związku z realizacją projektu pn. „Rehabilitacja pacjentów onkologicznych w wieku 18-64 lata, z terenu Wielkopolski, realizowana przez OPEN S.A. w latach 2021-2023” ogłasza 05 sierpnia 2021 r. postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy/ów dla zadania pn. „Wyposażenie gabinetu fizjoterapeutycznego”.

Zapraszamy do zapoznania się z Zapytaniem ofertowym i złożenia ofert.

Dokumenty postępowania ofertowego dostępne są w Bazie konkurencyjności pod poniższym linkiem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/62869

18.08.2021

Zakład Rehabilitacji Leczniczej Gabinet Fizjoterapii – Magdalena Górska-Doś  informuje, że dokonał 18 sierpnia 2021 r. wyboru najkorzystniejszej oferty. Informacja umieszczona została w Bazie konkurencyjności pod powyższym linkiem.

 

26.08.2021

Zakład Rehabilitacji Leczniczej Gabinet Fizjoterapii – Magdalena Górska-Doś w związku z realizacją projektu pn. „Rehabilitacja pacjentów onkologicznych w wieku 18-64 lata, z terenu Wielkopolski, realizowana przez OPEN S.A. w latach 2021-2023” ogłasza 26 sierpnia 2021 r. postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy/ów dla zadania pn. „Wizyty fizjoterapeutyczne”.

Zapraszamy do zapoznania się z Zapytaniem ofertowym i złożenia ofert.

Dokumenty postępowania ofertowego dostępne są w Bazie konkurencyjności pod poniższym linkiem:

Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia Wizyty fizjoterapeutyczne (funduszeeuropejskie.gov.pl)