• Polsko-Niemiecka Szkoła Limfologii
FacebookTwitterYou Tube

Szkolenie Kompleksowej Terapii Przeciwobrzękowej przygotowane jest w oparciu o międzynarodowe standardy leczenia chorych z obrzękiem limfatycznym.

MODUŁ PIERWSZY
980
Podstawy manualnego drenażu limfatycznego i kompresjoterapii. Terapia pacjentów z obrzękiem kończyny górnej. Ponad połowa zajęć to ćwiczenia praktyczne: manualny drenaż limfatyczny i bandażowanie wielowarstwowe (30 godz. dydaktycznych).
MODUŁ DRUGI
980
Ukierunkowany jest na terapię pacjentów z obrzękiem limfatycznym kończyn dolnych. Ponad połowa zajęć to ćwiczenia praktyczne: manualny drenaż limfatyczny i bandażowanie wielowarstwowe (30 godz. dydaktycznych).