• Polsko-Niemiecka Szkoła Limfologii
FacebookTwitterYou Tube

drenaz1MANUALNY DRENAŻ LIMFATYCZNY / KOMPLEKSOWA TERAPIA PRZECIWOBRZĘKOWA (MDL / KTP)

Kompleksowa Terapia Przeciwobrzękowa - KTP - (niem. Komplexe Physikalische Entstaungstherapie /ang. Complex Physical Therapy) to standard terapii przeciwobrzękowej proponowany przez Międzynarodowe Towarzystwo Limfologiczne - International Society of Lymphology który przyjęto w wielu krajach na świecie (m.in. w Niemczech, Austrii, Anglii, Szwajcarii, USA, Australii, Belgi, Holandii, Szwecji, Italii, Francji, Hiszpanii, Czechach, Słowacji, Indiach i innych).

Podstawowym założeniem w Kompleksowej Terapii Przeciwobrzękowej jest łączenie manualnego drenażu limfatycznego (MDL), kompresji, ćwiczeń leczniczych i właściwej pielęgnacji skóry.

Kurs trwa 6 dni (60 godz. dydaktycznych). Realizowany jest w dwóch modułach.

Główny nacisk położony jest na wyjaśnienie patomechanizmu powstawania obrzęku limfatycznego oraz na środki terapeutyczne: manualny drenaż limfatyczny i bandażowanie wielowarstwowe. Ponad połowa zajęć to ćwiczenia praktyczne.

Moduł I

Terapia pacjentów z obrzękiem limfatycznym kończyny górnej.

 • anatomia, fizjologia i patofizjologia układu chłonnego,
 • patomechanizm powstawania obrzęku limfatycznego,
 • metody leczenia obrzęku limfatycznego,
 • manualny drenaż limfatyczny przy obrzęku kończyny górnej, chwyty podstawowe i specjalne,
 • bandażowanie wielowarstwowe w terapii obrzęku limfatycznego kończyny górnej,
 • zasady doboru rękawów kompresyjnych,
 • zastosowanie kompresji sekwencyjnej,
 • ćwiczenia wspomagające przepływ chłonki.  

Moduł II

Terapia pacjentów z obrzękami o różnej etiologii kończyn dolnych.

 • badania diagnostyczne w rozpoznaniu obrzęków limfatycznych
 • obrzęki o mieszanej etiologii – limfatyczno - żylne,
 • diagnostyka różnicowa obrzęków limfatycznych,
 • powikłania obrzęków limfatycznych – ich rozpoznanie i leczenie,
 • niewydolność żylna – współistnienie zaburzeń limfostatycznych,
 • owrzodzenie żylne – podstawy leczenia; rola terapii uciskowej,
 • manualny drenaż limfatyczny u pacjentów z obrzękiem limfatycznym kończyn dolnych,
 • bandażowania wielowarstwowe w terapii obrzęku limfatycznego u chorych z obrzękiem kończyn dolnych,·
 • zasady doboru nogawic kompresyjnych,·
 • zastosowanie kompresji sekwencyjnej,
 • ćwiczenia wspomagające przepływ chłonki.