• Polsko-Niemiecka Szkoła Limfologii
FacebookTwitterYou Tube

Podstawy prawne zaopatrzenia limfologicznego

W ramach ubezpieczenia zdrowotnego pacjentowi przysługuje refundacja wyrobów medycznych do leczenia obrzęków limfatycznych: rękawów oraz nogawic płaskodzianych.

Refundacja wyrobów kompresyjnych:

 • rękaw uciskowy płaskodziany z krytym szwem, bez zawartości bawełny, z uciskiem nie mniejszym niż 20 mmHg;
 • nogawica uciskowa płaskodziana z krytym szwem, bez zawartości bawełny, z uciskiem nie mniejszym niż 30 mmHg.

Dofinansowanie wyrobu można uzyskać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, które wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego:

 • lekarza rehabilitacji,
 • lekarza rehabilitacji medycznej,
 • lekarza rehabilitacji ogólnej,
 • lekarza rehabilitacji w chorobach narządu ruchu,
 • lekarza angiologa,
 • lekarza chirurga naczyniowego lub
 • lekarza spełniającego wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej relizowanych w warunkach domowych.

Zlecenie – przed jego realizacją – musi zostać potwierdzone w wojewódzkim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania pacjenta.

Zlecenie ważne jest bezterminowo.


Pacjent ma prawo wybrać rodzaj i typ zaopatrzenia zgodnie ze zleceniem, jednak musi pamiętać, że NFZ finansuje wyroby medyczne tylko do wysokości limitu określonego przez Ministra Zdrowia:

 • rękaw - limit - 400 zł jeden raz na rok na jedną kończynę, dofinansowanie NFZ 70%, czyli 280 zł na jedną kończynę ,
 • nogawica - limit - 700 zł jeden raz na rok na jedną kończynę, dofinansowanie NFZ 70%, czyli 560 zł na jedną kończynę.

Jeśli cena wybranego produktu jest wyższa niż cena określona limitem, pacjent dopłaca różnicę między ceną brutto a kwotą refundacji.

Zlecenie na wyroby płaskodziane może być realizowane po przebytej rehabilitacji, podczas której leczono obrzęki limfatyczne pierwotne i wtórne II, III i IV stopnia.


Podstawy prawne refundacji: